2010
09.02

Väst Rallyt 2010

Finns nu under ”Tävlingsrepotage”: http://www.markushallbo.se/tavlingsreportage/vastrallyt-2010/